E
e
n
 
k
i
j
k
j
e
 
o
p
 
d
e
 
b
o
u
w
p
l
a
a
t
s
 
b
i
j
 
c
i
r
c
u
l
a
i
r
e
 
w
o
n
i
n
g
e
n

Videoverslagen van 3 aansprekende projecten
Een kijkje op de bouwplaats bij circulaire woningen

In onderstaande video’s neemt presentator Jaap van Deurzen een kijkje op een drietal bouwplaatsen in Zuid-Holland.

In onderstaande video’s neemt presentator Jaap van Deurzen een kijkje op een drietal bouwplaatsen in Zuid-Holland. Hij gaat in gesprek met diverse bouwers, architecten en ontwikkelaars over circulaire woningen in wording. Hoe geven zij invulling  aan Het Nieuwe Normaal in deze projecten? Welke successen, uitdagingen en lessen worden ervaren in de praktijk rond circulair bouwen? En wat heeft de bewoner eraan? 

Bij het project de Grote Kreek in Rotterdam komen 50 bewoners te wonen die zorg en begeleiding ontvangen van Het Leger des Heils. Het project wordt uitgevoerd in een massief houten constructie (CLT) en bestaat voor 80% uit biobased- en circulaire materialen. Zo worden er bijvoorbeeld houten gevels en een biodiverse tuininrichting gerealiseerd. Op een andere bouwplaats, bij het project De Kabel in Voorhout, worden zeven prefab houtbouw woningen – in korte tijd – geplaatst die demontabel zijn. Allen gerealiseerd in de fabriek. De woningen zijn onder meer biobased geïsoleerd met cellulose en zijn dampopen, dus zonder kit en folies. En het SAWA project in Rotterdam omvat een woontoren van 50 meter hoog met oog voor biodiversiteit, natuur en sociale waarden. Met een losmaakbare CLT constructie waar zo min mogelijk beton aan te pas komt en CO2 wordt opgeslagen.

Grote Kreek, Rotterdam:
De Kabel, Voorhout:
SAWA, Rotterdam:

Lees meer artikelen: